Startsida Umeå kommun

SFI – Klara, färdiga, gå! – ett arbetsmarknadsprojekt

"SFI – Klara, färdiga, gå!" är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning i Umeå kommun. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå målet.

Steg 1, Klara – Breddad undervisning på Sfi-skolans (Utbildning i svenska för invandrare) studieväg 1 med svenska, matematik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.

Steg 2, Färdiga – Arbetsträning sommartid på Forslundas vandrarhem och kafé, för eleven som bedöms ha svårt att direkt klara vanlig praktikplats och behöver en mjukstart in på arbetsmarknaden med handledning.

Steg 3, Gå! – Deltagarna är redo för arbetsmarknaden ”på riktigt” och i en övergångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer hitta vägar mot sysselsättning för deltagarna.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. De har beviljat stöd till projektet, 6 125 000 kr, över en treårsperiod, januari 1016 – december 2018.

Mer information

Josefin Denman
projektledare
070-274 27 97
mejl

Anne Kivinemi
rektor Sfi-skolan
090-16 28 57, 070- 341 68 20
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.