Startsida Umeå kommun

Skollokalen i Bullmark fortsätter att nyttjas för åk 4–6

En enig för- och grundskolenämnd beslutade att elever i årskurs 4–6 inom Bullmarks skolas upptagningsområde går kvar i nuvarande Bullmarks skola även efter år 2018. Samtliga partier tycker att detta är en bra lösning då kvalitén med behöriga och legitimerade lärare finns att tillgå och att ny utredning medger förlängt nyttjande av skolbyggnaden.

Förutsättningarna har varit just att behörig och legitimerad personal finns att tillgå och att det inte krävs större investeringar i lokalerna.

– Jag är mycket glad över att vi nu kan presentera en ny lösning för åk 4–6 i Bullmark under förutsättning att vi kan säkerställa en god kvalitet på elevernas utbildning. Så länge vi kan säkra att vi har behöriga och legitimerade lärare som är en av de viktigaste framgångsfaktorerna är detta en bra lösning, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Förslaget till beslut berör endast nuvarande Bullmarks skola. Tidigare beslut om att bygga en ny F–3-skola och förskola i Bullmark är oförändrat.

– Med de nya uppgifterna om att fastigheten är i sådant skick att grundskoleverksamhet kan bedrivas där tvekade vi inte att ompröva vårt tidigare ställningstagande säger Elmer Eriksson (M) vice ordförande, för- och grundskolenämnden.

Likaså ligger tidigare beslut fast om att anpassa Botsmarks skola till förskola och F–3-skola och att elever i åk 4–6 inom Botsmark skolas upptagningsområde får sin undervisning i Flurkmark skola och att bedriva fritidshem för barn från Bodbyn i Bullmark skola.

Vänsterpartiets tilläggsyrkande om en fördjupad beredning kring Botsmark röstades ner.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för-och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.