Startsida Umeå kommun

Språka mera finska och samiska

Språkdusch i finska och samiska välkomnar barn i åldrarna 1–6 år att tillsammans med vårdnadshavare utveckla språket. Språkduscharnas syfte är att barn ska få möjlighet att träffas för att utveckla sitt språkande under ledning av finsk- och samisktalande pedagoger. Pedagogerna strukturerar upp språkinriktade aktiviteter som bygger på att barn och förälder lär sig tillsammans.

Språkdusch finska
Lördag 24 november, klockan 13.30–16.00
Förskolan Lundsgård, Studentvägen 6 

Språkdusch samiska
Lördag 24 november, klockan 13.30–16.00
Förskolan Passaren, Bokvägen 5

Välkommen!

Anmälan

Läs mer om språkdusch och anmäl dig

Språkdusch är en del i språknav samiska och finska. Språknavet väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning. I språknavet ingår också olika aktiviteter såsom sagotält på förskolorna, sagoläsning på biblioteken och under modersmålsveckan.

Kontakt

Marie Karling
Kompetenscentrum för flerspråkighet
073-073 61 50 marie.karling@umea.se

Mer information

Läs mer om Kompetenscentrum för flerspråkighet: www.umea.se/flersprak

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.