Startsida Umeå kommun

Språkförskolan får utöka sin verksamhet

För- och grundskolenämnden godkänner att Språkförskolan får utöka sin verksamhet med en avdelning, sammanlagt sex avdelningar, på Olofsdal. Nämnden godkänner också att lokalersättning ges enligt beslutad modell där principen är genomsnittlig kostnad per barn i kommunens lokaler.

– Tillskottet är bra, det finns behov av fler platser på Mariehemsområdet, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

I dag bedriver språkskolan förskola med två avdelningar Öst på stan och med tre avdelningar på Mariehem. Lokalerna kommer att rivas och Språkskolan har blivit uppsagda och måste lämna lokalerna under höstterminen 2016. Språkförskolans nya förskola kommer att vara färdigbyggd i höst på Olofsdal och föräldrar har fått kontinuerlig information om flytt av verksamheterna.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.