Startsida Umeå kommun

Stort behov av yrkeslärare under de kommande åren

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har störst behov av att rekrytera yrkeslärare samt lärare i allmänna och praktisk/estetiska ämnen under den närmaste tiden. Det visar den kompetensförsörjningsplan som kommunen har tagit fram för åren 2016-2019.

Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar de närmaste åren. Det framgår av studier av omvärlden, utvecklingen på arbetsmarknaden och av kommunens egen personalstatistik. Inom skolan är kompetenta och engagerade medarbetare en mycket viktig resurs. För närvarande täcker inte antalet utexaminerade lärare från Umeå universitet kommunens behov.

För att lyckas rekrytera nya medarbetare har kommunen tagit fram ett antal rekryteringsstrategier. Det handlar exempelvis om att attrahera ny personal, bredda rekryteringen och använda rätt kompetens på rätt ställe. Det är även viktigt att behålla och utveckla kompetensen hos befintlig personal.

Befolkningsprognosen visar att antalet gymnasieelever kommer att öka under perioden samtidigt som läget i omvärlden gör att det förmodligen kommer fler nyanlända till kommunen. Detta medför att behovet av nya lärare troligtvis ökar ytterligare. Kompetensförsörjningsplanen ska nu följas av en aktivitetsplan som ska redovisas i nämnden.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.