Startsida Umeå kommun

Studie- och yrkesvägledare har hög genuskompetens

För- och grundskolenämnden konstaterar att kommunens studie- och yrkesvägledare har hög genuskompetens. Förutom den kompetens som vägledarna får via sin grundutbildning, kompetensutveckling i tjänsten och genom beprövad erfarenhet erbjuds kontinuerligt kurser och seminarier för att säkra kompetens i genusfrågor.

Nämnden har i sin uppdragplan för 2017 valt att lyfta genusrelaterade frågor. Som att öka jämställdheten i elevernas studieval och att minska skillnaderna i pojkars och flickors meritvärden genom att pojkarnas meritvärde höjs.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Annelie Fredriksson
enhetschef
studie- och yrkesvägledning
070-213 06 06

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.