Startsida Umeå kommun

Styrande principer för lokalförsörjning i grundskolan

Antalet elever i grundskolan ökar. För att möta det ökade behovet av skollokaler i större tätorter har styrande principer utformats för en långsiktigt hållbar skolstruktur. Detta gäller för större tätorter där 90 procent av elevunderlaget finns.

Syftet med dessa principer är att de ska vara vägledande vid beslut om lokal­mässiga och organisatoriska förändringar inom grundskolan. Centrala riktlinjer ska gälla för att tillgodose helheten.

– Vi behöver en tydlig strategi för lokalförsörjning inom grundskolan då elevantalet ökar stort de närmaste åren, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

De styrande principerna för grundskolan inom större tätorter är tillräckligt stora enheter som möjliggör:

  • ekonomiskt bärkraftiga enheter
  • bättre förutsättningar för kollegialt lärande
  • långsiktig kompetensförsörjning
  • en samlad och samordnad elevhälsa
  • likvärdiga skolor som ger alla elever tillgång till behöriga lärare i alla ämnen

samt en geografisk spridning av grundskoleenheter för att så långt som möjligt kunna erbjuda grundskoleplatser för yngre elever utan behov av skolskjuts.

I dagsläget påverkas inte skolor utanför större tätort av detta beslut. Särskilda överväganden och lokala förutsättningar kommer där att vara vägledande för lokalförsörjningen.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.