Startsida Umeå kommun

Umeå kommun förbättrar studieresultaten men tappar i sammanlagd ranking

Kunskapsresultaten för Umeå kommuns elever i åk 9 har förbättrats i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”. Umeå kommun ligger nu på  plats 20 av Sveriges 290 kommuner. När det gäller meritvärden i åk 9 har rankingen stigit med 13 placeringar. Även rankingen för andelen elever som är godkända i alla ämnen har stigit med 9 placeringar till plats 50.

Glädjande är också Umeå kommun är bland de kommuner i landet som har högst andel pedagogiskt utbildade lärare i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem vilket inneburit att kommunen stigit i ranking från plats 63 till plats 11.

Utifrån Lärarförbundets samtliga kriterier har dock Umeå Kommun sjunkit i ranking från plats 10 till plats 35. Det beror framför allt på att lärartätheten på grundskolan sjunkit vilket innebär att rankingen sjunkit från plats 21 till plats 149.

– Vi ser att gymnasieskolorna i Umeå kommun tappat i ranking när det gäller elevers behörighet till högskola. Samtidigt har vi dock fått SKL:s rapport Öppna jämförelser för gymnasieskolan som visar att den kommunala gymnasieskolan är näst bäst i kommungruppen större städer, vad gäller andelen elever med gymnasieexamen, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Lärarförbundets ranking görs i år för 15:e gången och är enligt förbundet den mest heltäckande jämförelsen i landet. Skolorna granskas utifrån 13 kriterier där bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat ingår.

Kontakt

Gunnar Olofsson
skolstrateg, grundskolan
Umeå kommun
090-16 17 61
070-327 84 74
mejl

Pontus Clarin
skolstrateg, gymnasieskolan
Umeå kommun
090-16 17 89
070-397 24 05
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.