Startsida Umeå kommun

Underskott för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, men lika många sökande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor efter augusti månad. Prognosen för hela året är ett underskott på 5 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. Underskottet finns främst inom gymnasieverksamheten.

De kommunala gymnasieskolorna har dock lika många förstahandssökande som förra året. Årets gymnasieval visar att Dragonskolan befäster sin ställning som kommunens största gymnasieskola. Totalt hade de kommunala gymnasieskolorna 1 268 förstahandssökande till sina gymnasieutbildningar. Motsvarande siffra föregående år (2015) var 1 267 förstahandssökande.

Flytt av program

Gymnasieskoleverksamheten redovisar ett underskott på 12,5 miljoner kronor till och med augusti. Underskottet är förväntat då tre av skolorna har olika strukturella problem. Det handlar bland annat om elevminskningar samt utbildningar som inte är fyllda och ekonomiskt hållbara.

– Ett antal åtgärder är vidtagna, bland annat har vård- och omsorgsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttats från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan, säger Peter Vigren (S), ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Prognos: Minskat underskott

Några program respektive inriktningar på program har också lagts ned vilket kommer att minska skolornas underskott på sikt. Ytterligare åtgärder har tagits fram i en handlingsplan som beräknas få effekt under hösten. Överskott inom övriga verksamheter gör att nämnden totalt redovisar ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor hittills i år. Prognosen för hela året är ett underskott på 5 miljoner kronor. Fortsatta åtgärder kommer att vara nödvändiga för att komma till rätta med gymnasieskolans underskott under kommande år.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.