Startsida Umeå kommun

Viktig information om antagning till vuxenutbildningen i Umeå

Umeå kommuns vuxenutbildning får en viss budget från år till år som består både av statliga och kommunala medel.

I avvaktan på nya regler från regeringen, är budgeten för 2017 ännu inte färdigställd. Detta innebär också att vuxenutbildningen avvaktar, att fatta beslut om utbildningsplatser.

Du som har sökt en utbildningsplats kommer att få ett besked så snart budgeten, meddelats vilket förhoppningsvis blir innan årsskiftet.

Välkommen att ta kontakt med Viva vägledning för att planera dina studier!

Hälsningar

Jeanette Haglund, enhetschef/rektor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.