Startsida Umeå kommun

Vuxenutbildningen flyttar till Umestan

Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) ska samlas i lokaler på Umestan. Kommunens tillväxtdirektör Johan Gammelgård får i uppdrag att ansvara för samlokaliseringen. Det har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat.

Komvux har på grund av byggrelaterad ohälsa evakuerats från Fridhemsgymnasiet, vilket har inneburit att verksamheten för närvarande är utspridd på fyra platser i kommunen. Det är viktigt att utbildningarna ligger samlade för att använda resurserna optimalt, till exempel när det gäller pedagogisk kompetens, administration och ledning samt lokaler.

– Och en väl utbyggd kollektivtrafik inom gångavstånd är ett måste för verksamheten. Allt detta är något som kan tillgodoses på Umestan, säger Peter Vigren (S), ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Idag finns cirka 1900 elever inskrivna i den kommunala vuxenutbildningen. Vänsterpartiet yrkade på avslag.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.