Startsida Umeå kommun

Yrkesprogram flyttas från Fridhemsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttas från och med läsåret 2016/17 från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan och Umestan.

Antalet sökande till gymnasieprogrammen på Fridhemsgymnasiet (före detta Östra gymnasiet) har minskat under ett antal år. Gymnasieskolan har gått från att ha cirka 1 600 elever för 15 år sedan till att i dag ha knappt 210 elever. Under den här perioden har flera program flyttats till andra kommunala gymnasieskolor eller i något fall lagts ner.

Byggnadsrelaterad ohälsa

Verksamheten har länge gått med underskott och detta har ökat ytterligare under det senaste året. Orsaken är framförallt att för få elever har valt att studera på något av skolans program. Nämnden menar därför att det nu krävs drastiska åtgärder.

– Den senaste tiden har det även uppstått byggnadsrelaterad ohälsa på skolan vilket också har påverkat beslutet, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns en stor efterfrågan från arbetslivet på utbildade elever från yrkesprogrammen på skolan. Nämnden hoppas att en flytt av programmen kan medföra att fler söker utbildningarna så att kompetensförsörjningen kan säkerställas. I nämndens uppdragsplan framgår också att ambitionen är att öka antalet sökande till yrkesprogrammen.

Verksamheten ska ta fram en lokalförsörjningsplan för att hitta och hyra lämpliga lokaler på Umestan inför läsåret 2016/17. Då lämnas samtidigt motsvarande lokalytor på Fridhemsgymnasiet.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.


Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.