Startsida Umeå kommun

Elevhälsoteam

Alla skolor har ett elevhälsoteam kopplat till sin verksamhet. I elevhälsoteamen ingår kurator, psykolog och skolsköterska. Det är rektor som leder elevhälsoarbetet på skolan. Skolornas specialpedagog och speciallärare ingår också som regel i elevhälsoteamen.

Läs mer:

Kurator

Psykolog

Skolsköterska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.