Startsida Umeå kommun

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Alla elever ska få förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. Alla elever har rätt till stöd. Det är fastställt i skollagen. Elevhälsans uppdrag är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande för att barn och ungdomar ska klara skolan och må bra.

Elevens individuella behov styr

Skollagen är tydlig med att elevens individuella behov styr vilka extra anpassningar och särskilda stöd som ska sättas in.

Stress i skolan

Stress kan betyda olika saker för olika personer i olika åldrar.
I dagens läge är det vanligt att känna sig stressad. Situationer som stress kan vara att klara av skolan. Men stress kan också komma i pressen att se snygg ut, ha hög status i skolan, ha många kompisar eller att attrahera någon att bli tillsammans med. Viktigt är att förstå att stress i sig är vanligt men att det kan vara otroligt bra att motverka stressens många negativa effekter om man känner att det blir för mycket. Ta kontakt med skolsköterskan eller kuratorn på din skola så att du får prata om hur du kan förändra din situation.

Ilska och utbrott

I Elevhälsan har vi det gemensamma förhållningssättet ”Barn gör rätt om de kan”. Ilska och utbrott kan vara ett uttryck för att lärmiljön inte är anpassad utifrån elevens behov, av exempelvis struktur. Skolan ska alltid försöka ta reda på orsaken bakom ett beteende. Kanske man blir väldigt arg i vissa situationer, tex när man inte förstår vad man ska göra och vad som förväntas. Ibland kan det handla om outvecklade färdigheter,  kunskap om hur man förväntas  agera i olika sociala situationer. Vid ilska och utbrott kan ibland Elevhälsan hjälpa till att kartlägga behov av olika stödinsatser.

Om åtgärder i skolan inte räcker till

Skolan har olka samarbetspartners för att kunna erbjuda eleven den bästa tänkbara hjälp, bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Vuxenpsykiatrin, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, socialtjänsten, Ungdomsmottagningen, Ungdomshälsan och hälsocentralerna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.