Startsida Umeå kommun

Digitala verktyg

Umeå kommuns skolor kan erbjuda digitala verktyg, för att främja olika lärstilar och på så sätt stödja skolarbetet.

Verktyg som finns i Umeå kommuns skolor är bland annat: bild- och symbolstöd, talsyntesprogram på dator som ger stöd för läsning, rättstavningsprogram, digital tankekarta och program för att spela upp inlästa läromedel. Det finns även programvaror för att eleven ska ges möjlighet att prata in text som datorn skriver ned eller hjälpmedel för att förstå tid, passa tider, planera sin dag och minnas viktiga händelser. Om en elev behöver ett speciellt teknikstöd som inte redan finns i kommunen så är det rektor som beslutar om inköp.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.