Startsida Umeå kommun

Överföring till gymnasieskolan

I samband med att eleverna börjar på någon av de kommunala gymnasieskolorna sker en pedagogisk överföring av information för de elever som är i behov av stöd.

I överföringsdokumentet (se högerspalten) ska det bland annat framgå vilka styrkor och svårigheter eleven har samt viktiga förutsättningar för att eleven ska lyckas i sina kommande studier.

Kontakt

Åza Hortell
elevhälsochef
090-16 12 75
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.