Startsida Umeå kommun
Två ungdomar som håller i hand

Relationer, kärlek och sexualitet

Relationer, kärlek och sexualitet blir allt mer centralt ju äldre eleverna blir. På grundskolans sex- och samlevnadsundervisning diskuteras bland annat relationer, jämnställdhet, preventivmedel, graviditet och könssjukdomar.

Skolan arbetar för att ge eleverna en bred kunskap i ämnet samt lägga en respektfull grund mellan människor.

Var kan jag vända mig?

Om du har behov av att prata med en vuxen om relationer, kärlek eller sexualitet kan du vända dig till skolans kurator, skolsköterska eller någon annan personal på skolan som du känner förtroende för eller till Ungdomshälsan. Detsamma gäller dig som är orolig för att ha fått en könsjukdom, blivit gravid eller om du är osäker på något när det gäller din sexualitet.

Varje skola ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.