Startsida Umeå kommun
Ett par som håller i hand

Skolsköterskans och skolläkarens hälsofrämjande arbete

Enligt skollagen ska elevhälsa anordnas för alla elever i förskolan och skolan. För varje skolverksamhet ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare, de arbetar med elevhälsans medicinska insatser.

Från BVC till skolsköterskan i förskoleklass

Elevhälsans medicinska del (EMI), före detta skolhälsovården, är liksom BVC en frivillig verksamhet. BVC-journalen lånas av skolsköterskan efter vårdnadshavares godkännande. Det är viktigt att vaccinationshandlingar samt längd- och viktkurva från BVC överförs till skolsköterskan. 

Skolsköterskan är placerad på skolorna och träffar nästan alla elever. Därigenom får hon många gånger en unik kännedom om eleverna. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande både individuellt och i grupp rörande till exempel kost, motion, tobaksförebyggande arbete. Hon arbetar för en god och säker miljö i skolan, bistår elever i behov av särskilt stöd,har öppen mottagning, ger råd och stöd samt enklare sjukvårdsinsatser.

Hälsosamtal med alla elever

Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med alla elever för att identifiera hälsoproblem samt frisk-, risk- och skyddsfaktorer för elevens hälsa.

  • I förskoleklass hälsosamtal: tillväxt, syn -och hörselkontroll
  • I åk 4 hälsosamtal: även tillväxt- och ryggkontroll
  • I åk 7 hälsosamtal: även tillväxt- och ryggkontroll
  • I gymnasiets åk 1: hälsosamtal och tillväxtkontroll
  • Skolläkare bokas genom respektive skolsköterska.

Eleverna i Umeås skolor vaccineras enligt fastställt nationellt program.

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/halsoarbete

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.