Startsida Umeå kommun

Jämlikhetsutvecklare med inriktning likabehandling

Jämlikhetsutvecklare med inriktning likabehandling arbetar på rektor/förskolechefs uppdrag. Kontaktas av rektor/förskolechef vid ärenden som gäller diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetar på organisations-grupp- och individnivå, exempelvis med konsultation och handledning till personal, förskolechefer och rektorer, utbildar skolpersonal i främjande och förebyggande metoder samt hanterar anmälningsrutiner om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i Umeå Kommuns för- och grundskolor.

Kontakt

Elisabeth Dahlgren
jämlikhetsutvecklare,
inriktning likabehandling
Elevhälsan
090-16 53 84
070-605 04 70
elisabeth.dahlgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.