Startsida Umeå kommun

Kommunövergripande funktioner

Den samlade elevhälsan har funktioner som arbetar över hela kommunen med olika uppdrag.

Läs mer om uppdragen: 

Jämlikhetsutvecklare med inriktning likabehandling

Pedagogiskt stöd, Björken och Pedagogiska stödteam

Skolläkare

Sjukhusskolan

Specialpedagoger, läs- och skrivkonsulenter, specialpedagoger med inrikning utveckling- och beteendesvårigheter/stöd till förskolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.