Startsida Umeå kommun

Kuratorer

Kuratorer i skolan

 • arbetar förebyggande på organisations -, grupp- och individnivå
 • ger råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras vårdnadshavare
 • är skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor
 • stödjer skolans personal i deras elevhälsoarbete
 • medverkar vid behov i elevkonferenser/skolmöten
 • genomför sociala utredningar/bedömningar och ger stöd utifrån en psykosocial helhetssyn; individuellt och/eller i grupp
 • samverkar och samarbetar med samhällets resurser och myndigheter och använder sitt kontaktnät för att förmedla och aktivera insatser
 • följer utvecklingen av socialt behandlingsarbete, sociallagstiftning och för arbetet aktuell forskning
 • deltar regelbundet i skolornas elevhälsoteamsträffar
 • är i de flesta fall placerade på en skola och får sina uppdrag direkt från elev, vårdnadshavare och personal, samt från skolornas elevhälsoteam
 • dokumenterar sitt arbete och har tystnadsplikt.


Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.