Startsida Umeå kommun

Kuratorer

Kuratorer i skolan

Kurator är socionom och tillhör elevhälsans organisation. I kuratorns uppdrag ligger att:

  • medverka till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • samverka med vårdnadshavare och nätverket kring eleven
  • huvudsakligen arbeta med samtal som verktyg
  • finnas tillgängliga för de elever som själva vill ha stöd
  • ingå i skolans lokala elevhälsoteam
  • arbeta med elever i grupp och klass
  • ge stöd i konfliktsituationer och i ärenden rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • ge stöd i skolans krisarbete och krishantering
  • ge stöd och handledning till skolans personal
  • samverka med verksamheter och myndigheter utanför skolan, för att förmedla och aktivera insatser för enskilda elever och grupper


Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.