Startsida Umeå kommun

Kuratorer

Kuratorer i skolan

  • medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • arbetar huvudsakligen med samtal som verktyg
  • ingår i skolans lokala elevhälsoteam
  • ger stöd i konfliktsituationer och i ärenden rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • ger stöd och handledning till skolans personal
  • samverkar med verksamheter och myndigheter utanför skolan, för att förmedla och aktivera insatser för enskilda elever och grupper
  • ger stöd i skolans krisarbete och krishantering
  • arbetar med elever i grupp och klass
  • finns tillgängliga för de elever som själva vill ha stöd
  • samverkar med vårdnadshavare och nätverket kring eleven

Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.