Startsida Umeå kommun

Psykologer

Vad gör en skolpsykolog?

Skolpsykologens viktigaste uppgifter är att främja elevernas hälsa och bidra till en bra lärandemiljö.

Skolpsykologens kunskap har sin tyngdpunkt i utvecklingspsykologin och samspelet mellan människor i familj, grupper och organisationer. Barnet, dess utveckling, behov och lärande är alltid i fokus för vårt arbete i skolan.

Skolpsykologen arbetar främst med att handleda skolans personal men också genom att utreda enskilda elevers svårigheter i situationer då man behöver mer information för att komma vidare i det pedagogiska arbetet. Skolpsykologen kan också behandla problem i skolan genom stödsamtal med elever eller föräldrar samt bidra med kunskap i fortbildning och utvecklingsarbete.

En av psykologtjänsterna inom elevhälsan är specialiserad mot förskola, barn i åldrarna 1-5 år. Arbetet bedrivs konsultativt mot arbetslag. De får stöd i sitt arbete med lek och samspelsprocesser i barngruppen. 

Förskolepsykologen gör inte utvecklingsbedömningar och diagnostik av enskilda barn, det sker inom barnhälsovården.

Kontakt

Kontaktas via rektor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.