Startsida Umeå kommun

Psykologer

Inom Elevhälsan arbetar 15 psykologer. Av dessa arbetar 14 inom grundskolan och en arbetar inom förskolan. Psykologerna inom för- och grundskolan arbetar alltid på rektor eller förskolechefs uppdrag. Uppdraget är att genom konsultation till pedagoger, psykologiska bedömningar och övriga mer övergripande insatser främja lärande, hälsa och utveckling hos barn och elever. Som psykolog inom elevhälsan arbetar man inte med psykologisk behandling.

Elevhälsans psykologer arbetar efter fastställda yrkesetiska principer (Yrkesetiska principer för psykologer i Norden, 1998) samt Socialstyrelsen och Skolverkets riktlinjer (Vägledning för Elevhälsan, 2016)

Kontakt

Kontaktas via rektor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.