Startsida Umeå kommun

Skolsköterska

Vad gör en skolsköterska?

En skolsköterska

  • arbetar i nära samarbete med vårdnadhavare/föräldrar och personal på skolan.
  • medverkar i skolans lokala elevvårdsarbete samt i det geografiska elevhälsoteamet.Skolsköterskan/skolläkaren kan även erbjuda elever och föräldrar rådgivning och samtalsstöd. Elever med funktionshinder eller långvarig sjukdom kan behöva särskilda insatser för att anpassa skolmiljön och skolarbetet så att deras skolgång blir så bra som möjligt.
  • har ett brett kontaktnät både inom och utom skolan. Samverkar och samarbetar med skiftande verksamheter inom landstinget samt hänvisar/remitterar för ytterligare bedömning.Har kontakt med olika myndigheter såsom polis,socialtjänst mm
  • erbjuder elever hälsobesök med kontroll av syn,hörsel, längd, vikt och rygg tre gånger under grundskoletiden
  • vaccinerar mot polio, stelkramp, difteri,kikhosta, mässling, påssjuka,röda hund och HPV
  • har tidsbegränsad öppen mottagning
  • deltar vid läkarmottagning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.