Startsida Umeå kommun

Specialpedagoger

Dyslexiutredare språk-läs-och skrivkonsulenter

  • Utreder och kartlägger läs- och skrivförmågan hos de elever som uppvisar grava svårigheter i sin språk-; läs- och skrivutveckling, på uppdrag av rektor och i samråd med lärare och föräldrar.
  • bidrar till att undervisningen håller hög kvalitet för elever i behov av särskilt stöd när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling.
  • arbetar konsultativt med pedagogisk handledning och fortbildar lärare och övrig skolpersonal om läs och skrivutveckling och läs och skrivsvårigheter/dyslexi.

Specialpedagoger med inriktning utvecklings- och beteendesvårigheter

  • När skolan och elevhälsoteamet har arbetat med stödinsatser och det kvarstår frågeställningar och behov av ytterligare specialpedagogisk kompetens, då kontaktar någon ur elevhälsoteamet oss.
  • Vårt uppdrag är att ge pedagogiskhandledning, konsultation och fortbildning gällande extra anpassningar och särskilt stöd där hinder i lärandet uppstått.

Specialpedagoger med inriktning förskola

  • Ingår i stödteamet till förskolan som erbjuder insatser i form av: handledning, konsultation, fortbildning. Råd och stöd kring metoder, förhållningssätt och anpassningar i förskolans lärmiljö. Stöd till förskolan vid samverkan med yttre aktörer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.