Startsida Umeå kommun

Stödteam till förskolan

När förskolan har behov av ytterligare stöd för att främja lärande och utveckling för pedagoger gällande barngrupper eller enskilda barn kan ansökan till teamet göras. Det kan handla om särskilt stöd för barns utveckling, neuropsykiatri, problemskapande beteende, anknytning, lek och samspel.

Elevhälsans stödteam erbjuder insatser i form av

  • handledning
  • konsultation
  • fortbildning
  • råd och stöd kring metoder, förhållningssätt och anpassningar i förskolans lärmiljö
  • stöd till förskolan vid samverkan med yttre aktörer
  • samverkan och stöd till förskolechef
  • stöd vid övergång till förskoleklass.

Funktionen som är organiserad inom Elevhälsan för- och grundskolan, arbetar förebyggande, hälsofrämjande och övergripande i hela Umeå kommun består av specialpedagogisk- och psykologisk kompetens.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.