Startsida Umeå kommun

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - en del av kvalitetsarbetet

Inom elevhälsan i Umeå kommun ser vi klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Läs mer hur du kan lämna dina synpunkter och klagomål

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13

Erika Holmberg

Helen Aggevall Bergström
enhetschef
090-16 51 05
070-367 50 79

Helen Aggevall Bergström

Marie Aspfors
Enhetschef
090-16 51 06
070-611 70 88

Marie Aspfors

Lars Hammarsten
chef
pedagogiskt resurscentrum
090-16 50 03, 070-585 20 54
Mejl

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig
090-16 12 86
070-308 99 95
Mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.