Startsida Umeå kommun

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är en del av kvalitetsarbetet. Inom elevhälsan i Umeå kommun ser vi klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Läs mer om att lämna synpunkter och klagomål

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se

Helen Aggevall Bergström
enhetschef
090-16 51 05
070-367 50 79
helen.aggevall@umea.se

Marie Aspfors
Enhetschef
090-16 51 06
070-611 70 88
marie.aspfors@umea.se

Lars Hammarsten
chef
pedagogiskt resurscentrum
090-16 50 03
070-585 20 54
lars.hammarsten@umea.se

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig
090-16 12 86
070-308 99 95
johanna.westerlund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.