Startsida Umeå kommun

Elevhälsan, gymnasieskolan

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal som har kompetens att hjälpa eleverna med specialpedagogiska insatser.

Kontakt

Elevhälsan, gymnasieskolan
elevhalsan.gy@umea.se

Åza Hortell
elevhälsochef
090-16 12 75
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Mer information

Styrdokument

Tobak, alkohol- och drogplan
(pdf, 2 MB)

Olycksfallsförsäkring

Gymnasieelever omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.