Startsida Umeå kommun

Skolkuratorer i gymnasieskolan

Alla i skolan, både personal och elever, måste ta socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet. Men till skillnad från övriga i skolan har kuratorerna socialt arbete som huvudarbetsuppgift och är anställda för att utföra ett yrkesmässigt socialt arbete.

Socialt arbete i skolan utförs på tre nivåer:

  • Individnivå: Socialt arbete med enskilda elever och familjer, som även innefattar sociala diagnoser och bedömningar.
  • Gruppnivå: Arbete med elev- och personalgrupper.
  • Organisationsnivå: Organisationsutveckling och förändringsarbete, samarbete med andra myndigheter och deltagande i undervisningen.

Det finns kuratorer på alla kommunala gymnasieskolor.

Mer information och kontaktuppgifter:

Dragonskolan

Forslundagymnasiet

Midgårdsskolan

Västra gymnasiet 

Kontakt

Åza Hortell
enhetschef
090-16 12 75
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.