Startsida Umeå kommun

Skolsköterskan, hälsofrämjande arbete i gymnasieskolan

Skolsköterskan ingår i skolans samlade elevhälsa och utgör den medicinska kompetensen i teamet. Samma faktorer som främjar hälsa främjar även lärande. En god atmosfär i skolan, där eleven kan känna sig trygg och må bra, leder till en kreativ lärande miljö.

Besök hos skolsköterskan kostar ingenting, du har rätt att besöka skolsköterskan under skoltid (för kontaktuppgifter se vänsterspalten). Du får råd, hjälp och hänvisning vidare om vi bedömer att du är i behov av annan hjälp än den som vi kan erbjuda. Skolsköterskan erbjuder enklare sjukvård. En likvärdig elevhälsa eftersträvas oavsett vilken skola du går på inom UGS.

WHO:s definition av hälsofrämjande verksamhet:

"Hälsofrämjande verksamhet är en process som syftar till att göra människor kapabla att öka sin egen kontroll över och förbättra sin egen hälsa."

Hälsobesök

Alla elever som börjar på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök. I hälsobesöket ingår ett hälsosamtal som tar upp frågor om din hälsa och livsstil. Längd och vikt ingår i besöket. Syn och hörsel kan också testas vid behov.

Hälsofrämjande undervisning

Skolsköterskan är en resurs i skolans totala hälsoarbete gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, i samverkan med elever och övrig personal. Arbetet bedrivs på individ- grupp- och organisationsnivå.

Läkarmottagning

Skolläkaren finns regelbundet på varje skola. Läkarbesök bokas hos din skolsköterska, det är skolsköterskan som gör bedömningen om det är skolläkaren eller någon annan som du bör träffa.

Klamydiatest

Via klamydia.se kan man sedan några år tillbaka beställa hem ett gratis provtagningskit och därefter ta del av provsvar genom att skriva in en personlig kod på webbplatsen.

Nu kan du som elev istället välja att ditt provtagningskit levereras till din skolsköterska som ett alternativ till att få det levererat till hemadressen.

Du får sedan hämta paketet hos din skolsköterska, göra testet, skicka in det och sedan med hjälp av den svarskod man får vid beställningen själv gå in på klamydia.se för att se sitt provsvar.

Du kan förstås också vända dig till Ungdomshälsan eller till din Hälsocentral.

Kontakt och information

Kontakt med skolsköterskor

Om skolsköterskan inte är tillgänglig och du har akuta medicinska besvär kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Har du andra, allmänna, funderingar om kropp och hälsa kan du besöka www.1177.se.

Om du är under 23 år kan du också vända dig till Ungdomshälsan.

Klaga på vården

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.