Startsida Umeå kommun

Specialpedagoger och speciallärare

På alla våra enheter finns tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogen ser helheten i verksamheten och har del i förändringsarbete och skolutveckling för att stödja skolans arbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.

Utgångspunkten för specialpedagogernas arbete är ett pedagogiskt synsätt på organisations-, grupp- och individnivå.

Specialläraren har ett individanpassat arbetssätt för de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Som speciallärare deltar vi i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram samt pedagogiska utredningar. Alla speciallärare har god kunskap om bedömningsfrågor och betygssättning. Specialläraren fungerar även  som rådgivare i frågor som rör språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling.

Mer information och kontaktuppgifter:

Dragonskolan

Forslundagymnasiet

Midgårdsskolan

Västra gymnasiet 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.