Startsida Umeå kommun
Tre flickor

Elevhälsa för barn och ungdomar 1–16 år

Vi vill att alla barn och elever ska trivas och må bra i förskolan och skolan. Det är en viktig grund för gott självförtroende, tryggt socialt samspel och bra studieresultat. I Umeås kommunala förskolor och skolor finns därför ett omfattande skyddsnät för varje barn och elev, för att främja hälsa och lärande.

I Elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterskor, psykologer, specialpedagoger, samt kuratorer. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. I Umeå arbetar Elevhälsan även i viss mån som stöd i förskolan.

Första kontakten med Elevhälsan sker främst genom förskolan eller skolan.

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13

Lars-Åke Nordström
enhetschef
090-16 51 05
070-333 74 87

Marie Aspfors

enhetschef

090-16 51 06

070-611 70 88

Lars Hammarsten
enhetschef
pedagogiskt resurscentrum
090-16 50 03, 070-585 20 54

 

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig
090-16 12 86
070-308 99 95

Postadress:

Umestan Företagspark
Hus 3
903 47 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.