Startsida Umeå kommun
Tre flickor

Elevhälsa för barn och ungdomar 1–16 år

Alla barn och elever ska trivas och må bra i förskolan och skolan. Det är en viktig grund för gott självförtroende, tryggt socialt samspel och bra studieresultat.

I Umeås kommunala förskolor och skolor finns därför ett omfattande skyddsnät för varje barn och elev, för att främja hälsa och lärande.

  • Varje skola har ett lokalt elevhälsoteam kopplat till sin verksamhet, från elevhälsan ingår kurator, psykolog och skolsköterska.
    Läs mer om elevhälsoteam
  • Inom elevhälsan finns ett stödteam med specialpedagog och psykolog som arbetar inom förskolan .
    Läs mer om stödteamet
  • I Elevhälsan ingår även kommunövergripande funktioner såsom skolläkare, specialpedagoger, läs- och skrivkonsulenter, sjukhusskola, pedagogiskt stöd och jämlikhetsutvecklare med inriktning likabehandling.
    Läs mer om kommunövergripande funktioner

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Första kontakten med Elevhälsan sker främst genom förskolan eller skolan.

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se

Helen Aggevall Bergström
enhetschef
090-16 51 05
070-367 50 79
helen.aggevall@umea.se

Marie Aspfors
enhetschef
090-16 51 06
070-611 70 88
marie.aspfors@umea.se

Lars Hammarsten
enhetschef
pedagogiskt resurscentrum
090-16 50 03
070-585 20 54
lars.hammarsten@umea.se

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig
090-16 12 86
070-308 99 95
johanna.westerlund@umea.se

Postadress:

Umestan Företagspark
Hus 3
903 47 Umeå

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.