Startsida Umeå kommun

Försäkringar

Förskolebarn och skolelever, samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Umeå kommun har ett nytt försäkringsavtal från 1/1 2017.

Den kollektiva försäkringens omfattning (pdf)

Olycksfallsförsäkring (pdf)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spar alla kvitton
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skadan till SKFAB via denna blankett (pdf)

Blanketten skickar du in via post till

Crawford & Co/Kommun olycksfall, Box 6044, 171 06 Solna

 

Försäkringsbolag som kommunen tidigare haft avtal med

I fall kontakt behövs för skador längre bak i tiden kontaktas det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, information om nuvarande namn kan sökas via Internet.

Länk till tidigare försäkringsbolag (pdf)

Kontakt

Kontakta din rektor eller förskolechef om du har frågor om försäkringar

Brandförsvar och säkerhet
Fredrik Thoms
Mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.