Startsida Umeå kommun

Ansök om eller säg upp plats

För att du ska garanteras en plats i barnomsorg ska du lämna ansökan senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Men du är välkommen med din ansökan tidigare än så. Det tidigaste datum som kan registreras som ansökningsdatum är sex månader innan du önskar att barnet ska börja.

Du kan ansöka om plats i ett visst område eller om plats i en specifik förskola eller familjedaghem. I din ansökan ombeds du att göra tre val där val 1 och 2 är obligatoriska. Om ni enbart väljer specifika förskolor eller familjedaghem på val 1 och 2 och inte anger enbart område, begränsas möjligheten att få barnomsorg. Grundprincipen är att få en plats så nära barnets hem som möjligt.

För höstens placeringar får du i de flesta fall besked innan midsommar. För placering vid övriga tider på året får du besked så fort en plats finns tillgänglig. Enligt skollagen ska placering ske så att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek.

När du får erbjudan om plats

När du får ett erbjudande om plats ska du bekräfta att du vill ha platsen inom sju dagar annars erbjuds någon annan platsen.

Erbjuds du något av dina val 1 eller 2 och tackar nej stryks du ur kön. Undantaget är ytterområden där det endast finns tillgång till en förskola. Om du erbjuds val 3 kan du stå kvar i kö till val 1 eller 2, oavsett om du tackar ja eller nej till val 3. Det finns alltid möjlighet att göra en ny ansökan till barnomsorg, men det innebär också att anmälningsdatum ändras.

En plats i barnomsorg är ett abonnemang som är avgiftsbelagd 12 månader/år.

Barnomsorg under semesterperiod

Under sommaren kan du endast få plats i undantagsfall. Om du har behov av barnomsorg under perioden 1 juni31 juli erbjuds du plats tidigast 1 augusti. Kontakta placeringsassistent inom ditt område om du har akut behov under denna period.

Ledig en längre period – kontakta förskolechef eller rektor

Längre frånvaro kan innebära att er barnomsorgsplats sägs upp. Juni-augusti accepteras vanligtvis en frånvaro på max 3 månader. Övrig tid på året accepteras en frånvaro på max 1 månad innan platsen upphör.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Den nuvarande barnomsorgsplaceringen för 6-åringar som ska börja förskoleklass gäller till och med sista vardag innan sommarstängning.

Lovdagar och läsårstider

Ska placeringen upphöra tidigare är uppsägningstiden två månader.

 

Säg upp plats enkelt med webbtjänsten för e-legitimation under "Barnomsorg, e-tjänst". Om du inte har e-legitimation kan du fylla i och skriva ut ett webbformulär som skickas in till placeringsassistent i ditt område. Vill du ha formuläret hemskickat, kontakta placeringsassistent.

Barnomsorg, e-tjänst

Logga in med e-legitimation

för att

  • ansöka om barnomsorg
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • ändra kontaktuppgifter
  • säga upp plats.

Saknar du e-legitimation, eller är du inte folkbokförd i Umeå kommun?

Ansök om barnomsorg

Har du skyddadepersonuppgifter? Kontakta placeringsassistent. 

Läs mer om e-legitimation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.