Startsida Umeå kommun

Samisk förskola

Sedan höstterminen 2017 har Umeå kommun en samisk förskola för barn mellan 1–5 år. Genom ökade kunskaper om sin samiska tillhörighet, dess språk och kultur kan barnets identitet och självkänsla stärkas. Det medför också större möjligheter för barnet att kommunicera med fler människor i sin omgivning.

 

Kontakt

För att Umeå kommun ska kunna planera förskoleverksamhet på samiska vill vi att du som vårdnadshavare gör din intresseanmälan så tidigt som möjligt efter barnets födelse.

Ring kommunens växel och be att få tala med barnplacerare i det område du vill ha förskoleplats:

090-16 10 00

Ansökan via webb

Anmäl behov via webben

Fyll i en webbansökan där du på sidan 3 anger i rutan "Extra info som har betydelse för placering" att du önskar förskola på finska eller samiska.

Sidan har granskats 2018-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/forskolasamiska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.