Startsida Umeå kommun

Hissen – suomenkielinen esikoulu

Sofiehemin kaupunginosassa toimii esikouluosasto Hissi. Siellä kaikki opettajat ovat suomenkielisiä ja lapsia kannustetaan puhumaan keskenään suomea.

Hissi on yksi Hoppet-esikoulun neljästä osastosta, joiden kaikissa ryhmissä on 1–5-vuotiaita lapsia. Hississä punaisena lankana on suomen kieli. Satujen ja kertomusten, riimien ja lorujen, klassisen lastenkirjallisuuden, laulujen ja musiikin, teemojen, värien, vaikeiden sanojen yms. avulla lapset saavat tilaisuuden ylläpitää ja kehittää äidinkieltään sekä monikulttuurista identiteettiään.

Suomalaiset ja ruotsalaiset perinteet ja juhlat huomioidaan yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Lapset osallistuvat myös erilaisiin ryhmätoimintoihin yhdessä toisten osastojen ruotsin kieltä puhuvien lasten kanssa Tällä tavoin syvennetään lasten suomen kielen taitoja samalla kun he ovat päivittäin luontevasti kosketuksissa myös ruotsin kieleen.

Kontakt

Erika Eriksson
förskolechef
090-16 20 65
mejl

Hississä
090-16 19 91

Oletko kiinnostunut paikasta Hississä?

Jotta Uumajan kunta voi suunnitella suomenkielisen osaston toimintaa, toivomme että sinä huoltajana hoidat ilmoittautumisen mahdollisimman aikaisin lapsesi syntymän jälkeen. Mitä aikaisemmin ilmoittaudut, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on täyttää tarpeesi.

Haluatko lisätietoja ennen päätöstäsi?

Soita esikoulupaikoista vastaavalle assistentille, 090-16 47 03.

Hakemus verkon kautta

Voit myös mennä Uumajan kunnan kotisivuille ja täyttää siellä verkkohakemuksen.

Sivun 3 kohdassa ”Extra info som har betydelse för placering” (Tärkeitä paikkaa koskevia lisätietoja) voit ilmoittaa, että toivot suomenkielistä esiopetusta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.