Startsida Umeå kommun

Förtur och köregler

För att få stå i kommunens barnomsorgskö ska man ha för avsikt att flytta hit eller stadigvarande vistas i kommunen minst två månader. Anmälningsdatum tas med inom kommunen.

Placering till barnomsorg erbjuds i mån av plats genom den turordning som gäller vid fördelning av platser. Observera att barnets plats i kön kan förändras och att turordningen inte garanterar ett visst val.

Den turordning som gäller är:  
1. Förtur
2. Anmälningsdatum (ködatum)  
3. Barnets födelsedatum

1. Förtur

Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt till barn som av sociala skäl behöver stöd.

Om ditt barn ännu inte är placerat, ska du kontakta placeringsassistenten. Om ditt barn redan har placering i barnomsorg är det ansvarig rektor/förskolechef du ska prata med.

Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Förtur ges i andra hand till föräldralediga
Förtur efter föräldraledighet (inklusive det nya syskonet) ges under förutsättning att det äldre barnet haft plats före föräldraledigheten. Denna förtur ger inga garantier för att syskonen får tillbaka platsen på samma enhet/avdelning som tidigare. Förutsättningen är att det finns lediga platser. Denna förtur gäller även om man flyttar inom kommunen under föräldraledigheten.

Om förälder valt att ha syskon hemma vid föräldraledighet och ångrar sig måste ny ansökan göras.

Förtur ges i tredje hand till syskon (vid bibehållen placering och avgiftsfri allmän förskola)


Syskon ges förtur till samma enhet eller till det familjedaghem som äldre syskonet får eller redan är placerat i. Denna förtur ger dock inga garantier för att syskonen får plats på samma placeringsställe. Förutsättningen är att det finns platser inom samma enhet. Syskonförtur behålls, om så önskas, tills man får placering på samma enhet som syskon.

2. Anmälningsdatum

När du ansöker om barnomsorg får barnet ett anmälningsdatum vilket aldrig kan vara tidigare än sex månader före önskat placeringsdatum.

3. Ålder

Om flera barn har samma anmälningsdatum går äldsta barnet först.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.