Startsida Umeå kommun

Behov av utökad tid vid föräldraledighet

Om du som förälder avbryter föräldraledighet, börjar studera eller arbeta, ska du anmäla behov av utökad tid på särskild blankett.

  • Skicka blankett till placeringsassistenten inom aktuellt område.
  • Skicka ansökan senast fyra månader innan förändringen för att du i möjligaste mån ska kunna erbjuda plats på den förskola eller i det familjedaghem där barnet är placerat.
  • Om det inte är möjligt erbjuds plats i annan förskola eller familjedaghem.

Anmäl alltid yngre syskon till den ordinarie barnomsorgskön vid behov av plats.

Vid studier

För att ha rätt till utökad tid för studier krävs att studierna är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 procent eller motsvara minst 15 högskolepoäng. Antagningsbesked, registerbevis med information om studieanordnare, studiernas omfattning ska skickas till placeringsassistenten inom angiven tid.

Vid arbete

Rätt till utökad tid i förskolan förutsätter att arbetet motsvarar uppburen ersättning med minst 16 timmar per vecka, att egna företagare lämnar registreringsbevis och F-skattsedel. Doktorander och forskare ska lämna intyg från den institution där arbete pågår. Anställningsbevis med information om arbetets omfattning, varaktighet och övriga intyg lämnas till placeringsassistenten inom angiven tid.

Beslut om rätt till utökad tid ges under förutsättning att villkoren uppfyllts. Barnomsorg erbjuds utifrån arbetets och studiers omfattning och samma förutsättningar som gäller för ordinarie plats inom barnomsorg.

Allmän förskola 15 timmar/vecka

Förälder vars barn har placering i allmän förskola 15 timmar/vecka ska vid behov av utökad tid anmäla detta senast fyra månader innan. Detta görs till placeringsassistenten.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.