Startsida Umeå kommun

Suomenkieliset päiväkotiosastot

Sofiehemin kaupunginosassa on päiväkotiosasto Gul. Tällä osastolla kaikki pegagogit ovat suomenkielisiä ja lapsia rohkaistaan puhumaan suomea.

Gul on yksi Lundagårdenin kuudesta osastosta jossa on lapsia 1-5 ikävuoden välillä. Suomen kiellä tärkeä asema osastolla Gul. Lapset saavat mahdollisuuden kehittää ja säilyttää äidinkielensä ja monikulttuurisen identitettinsä esimerkiksi satujen, lorujen, lastenkirjallisuuden, laulun ja musiikin, teemojen, värien, vaikeiden sanojen jne avulla. On myös olemassa osasto Grön joka on osittain suomenkielinen.

Lue enmmän Lundagårdenin nettisivulta.

Suomalaiset, ruotsinsuomalaiset ja ruotsalaiset traditiot ja juhlapäivät otetaan huomioon yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapset osallistuvat myös eri ryhmäaktiviteetteihin muiden osastojen lasten kanssa, jolloin puhutaan ruotsia. Tällä tavoin vahvistetaan lasten suomen kielen taitoa mutta he saavat myös ruotsin kielen luonnollisesti päivittäin osana toimintaa.

Kontakt

Erika Eriksson
förskolechef
090-16 20 65
erika.eriksson@umea.se

Gul
090-16 19 91

Oletko kiinnostunut paikasta Lundagårdinen?

Jotta Uumajan kunta voi suunnitella suomenkielisen osaston toimintaa, toivomme että sinä huoltajana hoidat ilmoittautumisen mahdollisimman aikaisin lapsesi syntymän jälkeen. Mitä aikaisemmin ilmoittaudut, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on täyttää tarpeesi.

Haluatko lisätietoja ennen päätöstäsi?

Soita esikoulupaikoista vastaavalle assistentille, 090-16 47 03.

Hakemus verkon kautta

Voit myös mennä Uumajan kunnan kotisivuille ja täyttää siellä verkkohakemuksen.

Sivun 3 kohdassa ”Extra info som har betydelse för placering” (Tärkeitä paikkaa koskevia lisätietoja) voit ilmoittaa, että toivot suomenkielistä esiopetusta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.