Startsida Umeå kommun

Förskolor och familjedaghem

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns sju öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år. Du hittar öppna förskolor här till vänster.

Förskola för barn 1–5 år

Förskoleverksamheten bedrivs i ändamålsenliga och anpassade lokaler. Många förskolor strävar efter att arbeta efter en viss inriktning och organiserar sina grupper åldersindelat eller i syskongrupper. Förskolan följer läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2016). Språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö är några exempel på områden som förskolan arbetar med. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer.

Barnomsorg i Umeå bedrivs även av enskilda utförare som finansieras av kommunen. De flesta fristående förskolor använder kommunens kö och anmälan till dessa görs på samma sätt som till kommunala förskolor. Önskar du plats i fristående förskola, som har egen kö, tar du kontakt direkt med dem. De flesta fristående förskolorna hanterar även barnomsorgsavgiften via kommunen. För att få veta vad som gäller på en specifik fristående förskola, kontakta respektive förskolechef.

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5 åringar

Från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år har du rätt till Allmän förskola 15 timmar per vecka (525 timmar/år). Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds vanligtvis 3 timmar/dag på förmiddagen i förskolegrupper. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Föräldrar ansvarar för transport till och från den allmänna förskolan. Avgiftsfri allmän förskolan erbjuds inte i familjedaghem. Ansök om avgiftsfri allmän förskola hos placeringsassistent. Placering kan tidigast påbörjas månaden efter ansökan kommit in till placeringsassistent.
Syskon ges förtur utifrån samma regler som vid bibehållen placering.

Familjedaghem

Familjedaghem är barnomsorg för barn i åldrarna 1–5 år som bedrivs i kommunalt anställda dagbarnvårdares egna hem.

Sommaröppen verksamhet

Förskoleverksamhet och fritidshem samordnas under sommaren eftersom antalet barn då är lägre. Normalt stänger den ordinarie verksamheten under juli månad, fyra veckor. Det kan alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola/enhet än den ordinarie under en period. Varje förskola/fritidshem informerar om vilka rutiner som gäller för dem.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.