Startsida Umeå kommun

Kursplaner

Kursplanen beskriver varje ämne; varför ämnet finns, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla. Kursplanen anger också ett centralt innehåll och talar om vad skolan måste undervisa om och vad alla elever ska lära sig. Samtidigt lämnas ett stort utrymme för lärare och elever att utöver det centrala innehållet lägga till ytterligare innehåll, välja material, arbetssätt eller metoder.

I kursplanen hittar man även kunskapskrav som används vid bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Kunskapskraven beskriver vad eleverna ska kunna vid vissa givna tillfällen och hur detta tar sig uttryck.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.