Startsida Umeå kommun
Skolval, illustration

Byta grundskola i åk 1–9

Flytta till Umeå?

Om ni är på väg att flytta till Umeå och behöver byta skola till en skola i Umeå kommun gör du en ansökan direkt till den skola du önskar.

Om det är en kommunal skola, gör ansökan på blankett:
Ansökan till/byte av kommunal grundskola

Byta skola inom kommunen?

Önskar ni byta skola från en skola i Umeå kommun till en annan skola i kommunen, gör ansökan direkt till den skola ni önskar.

Gör ansökan på blankett: Ansökan till/byte av kommunal grundskola.

Byte av skola sker i mån av plats och beslutas av rektor på mottagande skola. 

Fristående skola?

Om du önskar börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan, se under "Mer information".

Ansöka till skola med högre årskurs

Om ditt barn börjar en högre årskurs som innebär byte av skola kommer eleven automatiskt att placeras på den kommunala skola som finns i ert geografiska område.

Om du vill göra en ansökan till en annan skola, kommunal eller fristående, utanför det område ditt barn tillhör, ansök via blankett:
Ansökan till/byte av kommunal grundskola.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Läs mer om modersmålsundervisning

Registrering av personuppgifter om barn och elev

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Hitta hit (Google maps)

Postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Mer information

I början av året får alla föräldrar till elever som ska börja en högre årskurs och behöver byta skola, information via post.

Hitta grundskolor

Karta

Rektorer

Skolskjuts

Skolverket, val av grundskola

Fristående grundskolor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.