Startsida Umeå kommun

Öppet hus v. 48–50 eller v. 3 - 4

Tider för kommunala högstadieskolor

Grundskola

I Umeå kommun finns det ca 50 grundskolor med varierande årskurser från förskoleklass till årskurs 9. Inför årskurs 7 finns det möjlighet att ansöka till de högstadieskolor som finns inom Umeå kommun. Om eleven redan går på en skola som har högstadium och vill fortsätta där behövs ingen ansökan. Eleven har då en garanterad plats vid denna skola.

Om det är fler sökanden än det finns platser eller om vårdnadshavaren inte gör en ansökan placeras eleven i en skola enligt de fastställda urvalskriterierna.

I de fall som eleven har längre än 3 km mellan bostaden och skolan upp till årskurs 3 samt om det är längre än 4 km mellan bostaden och skolan för elever som går årskurs 4 – 9 finns rätt till skolskjuts.

Ansökan till årskurs 7

När eleven går i årskurs 6 skickas skriftlig information till vårdnadshavare till de elever som går i årskurs 6 och är folkbokförda i Umeå kommun. Ansökan ska göras under perioden 7 januari – 6 februari och görs enklast med Bank-ID  via vår e-tjänst Söka Skola. 

För dig som är intresserad av att få mer information om en skola så arrangeras Öppet Hus kvällar på högstadieskolorna under veckorna 48-50 samt veckorna 3-4.

Musikklass Grubbeskolan

Om eleven är intresserad att söka till musikklass ska en särskild ansökan göras inför årskurs 7-9. Ansökan görs på en separat blankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten.

Byta grundskola

I de fall som eleven önskar byta skola i årskurs 1-6 och 8-9 ska en ansökan lämnas in direkt till den skola som önskas. Rektor på denna skola (mottagande skola) är den som beslutar om placering utifrån de lediga platser som finns på skolan. 

Utbildningsspår från förskolklass till och med årskurs 6

Elever har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg och mellanstadiet kan genomföras i en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.


Ansökan

OBS! E-tjänsten för ansökan är öppen 7 januari - 6 februari 2019

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka till årskurs 7
  • uppdatera kontaktuppgifter
Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Tel: 090-16 66 50

Renmarktstorget 15       Hitta hit

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.