Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Det år barnet fyller 6 år inträder skolplikten och en ansökan ska göras till förskoleklass. Förskoleklassen omfattar minst 15 timmar per vecka. Du som vårdnadshavare ska göra en ansökan om vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Innehållet i förskoleklass styrs av grundskolans Läroplan Lgr11. 

Ansökan till förskoleklass

Ansökan ska göras under perioden 7 januari – 6 februari och när det är dags för ansökan skickas skriftlig information till vårdnadshavare till barn som fyller 6 år och är folkbokförda i Umeå kommun. Ansökan görs enklast med Bank-ID via vår e-tjänst Söka Skola. Ansökan ska göras till tre skolor som rangordnas 1, 2 och 3.

Skolskjuts

Om en ansökan inte lämnas in placeras eleven på en skola som finns inom närområdet eller dit skolskjutstrafik finns. I de fall det är längre än 3 km mellan bostaden och skolan finns rätt till skolskjuts.

Om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år eller om det finns andra synnerliga skäl som bör beaktas vid skolplaceringen ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan.

Om eleven flyttar in till kommunen eller flyttar inom kommunen eller av andra anledningar vill byta skola ska en ansökan lämnas in om att byta skola.

Om eleven önskar börja på en fristående skola ska ansökan göras direkt till denna skola.

Behöver du information om hur man söker skola

Om du behöver mer information kring ansökan kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Ansökan och inloggning

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka om förskoleklass, e-tjänsten öppnar 7 januari
  • Ansökan om fritidsplats
  • Lämna inkomstuppgift
  • Uppdatera kontaktuppgifter
Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten:
ppe@umea.se
090-16 66 50
Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Hitta hit

Sidan har granskats 2018-11-19

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.