Startsida Umeå kommun

Skolan i dag

De senaste åren har det skett en hel del förändringar inom skolan och i juli 2011 kom nya läroplaner, kursplaner och ett nytt betygssystem.

Synen på kunskap och lärande är densamma som tidigare, men det som är förändrat är framför allt kursplanerna. De har en helt ny struktur för att skolans uppdrag ska bli tydligare, och det blir färre mål i den nya läroplanen för grundskolan. Sedan tidigare har vi också fått bekanta oss med begrepp som IUP, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och lokala pedagogiska planeringar. I menyn till vänster kan du navigera runt för att lära dig mer om dessa begrepp.

Mer information

Skolverket informerar:

För elever och föräldrar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.