Startsida Umeå kommun

Grundsärskola

Ny läroplan finns sedan 2011.

  • Kunskapskrav finns i slutet av årskurs sex och årskurs nio för samtliga ämnen.
  • Träningsskolan har kunskapskrav för grundläggande eller fördjupade kunskaper i slutet av årskurs nio.

Ny betygsskala

En ny betygsskala med fler betygssteg har införts. Den nya betygsskalan har sex steg. A, B, C, D, E och F.

Betygssteget A är det högsta betyget medan E är det lägst godkända. Betyget F är ett icke godkänt betyg. Har eleven varit frånvarande så mycket att underlag helt saknas för att sätta betyg markeras det med ett streck.

För grundsärskolan har den nya betygsskalan fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F eller markeringen streck finns inte i betygsskalan. Om en elev i grundsärskolan inte uppnår kraven för betyget E, eller när underlag saknas på grund av frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet.

Mer information

Nya läroplaner
(www.skolverket.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.