Startsida Umeå kommun

Fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga

Umeå kommun jobbar med ungdomars fritid på olika sätt. Vi arbetar med mötesplatser för barn och unga mellan 13-25 år. Fritidsgårdarna riktar sig till ungdomar mellan 13-17 år och Hamnmagasinet, Ungdomens Hus har verksamhet för unga mellan 15-25 år. Umeå kommun erbjuder även tillfälliga mötesplatser, exempelvis vid sommarverksamhet på Nydala, sommarläger på vår lägergård i Balfors samt arrangemang på Rådhustorget, Döbelns park, Umelagun och Umeå Folkets hus.

Vi stöttar även unga arrangörer, erbjuder lovverksamhet och aktiviteter för unga med funktionshinder. All verksamhet är drogfri.

Läs mer om fritidsgårdarna på www.umea.se/ung

För funktionshindrade

Läs mer om mötesplatser och fritidsaktiviteter som erbjuds dig som lever med en funktionsnedsättning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.