IUP, betyg och bedömning

Grundskolorna i Umeå kommun använder ett IT-verktyg som ska hjälpa till med arbetet kring IUP. IUP står för individuella utvecklingsplaner. I IT-verktyget har varje elev en egen "sida" där elever, vårdnadshavare och skolan arbetar tillsammans över internet.

Målet är att verktyget ska öka samarbetet och dialogen mellan hem och skola kring elevens kunskapsutveckling. Det sker bland annat genom att lärarna kan skriva omdömen om vad eleven kan och har lärt sig och vad eleven behöver jobba vidare med i varje ämne och i varje årskurs.

I fokus

Nyheter kring Unikum ht 2013

Förändring av skriftliga omdömen

Film från Skolverket: Skolan är till för ditt barn

Informationsmaterial till föräldrar

IT-verktyg ger bättre inblick i skolarbetet

Ny läroplan i skolan 2011

Vårdnadshavare loggar in med E-legitimation

Verktyg för översättning

Dela

Sidan publicerades 2015-04-02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.