Startsida Umeå kommun

Klicka för större bild

Ansöka till förskoleklass och grundskola

Har du ett barn som ska börja förskoleklass eller byta skola till hösten? Mellan den 6 januari och 6 februari är det dags att söka skola inför nästa läsår. Det är viktigt att du söker även om du bor nära en skola.

Ansöka till förskoleklass

För- och grundskolan i Umeå erbjuder förskoleklass eller skolstart vid sex års ålder. Båda delarna är frivilliga.

Inför ansökan till förskoleklass får du som vårdnadshavare information hemskickad i början av januari. Ansökan görs via e-tjänst. De flesta skolor välkomnar också till Öppet hus i januari.

Närhetsprincipen

Vi erbjuder alla elever en plats i en kommunal skola nära hemmet enligt närhetsprincipen. Det innebär att ditt barn har en plats på en kommunal skola nära hemmet. För att vi ska veta att ditt barn tänker börja på närmaste skolan måste du ansöka senast 6 februari.

Viktigt att ansöka

Fyll i en ansökan oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola eller väljer att tacka nej. Om du inte väljer skola kommer ditt barn att placeras i en av Umeås kommunala skolor som har ledig plats.

OBS! Barn som går förskoleklass har inför åk 1 en given plats på den skola de valt.

Under den skolfria skoldagen och under loven erbjuds ditt barn fritidsplats (avgift enligt gällande taxa). Ansökan görs via e-tjänsten i samband med ansökan om förskoleklass. 

Du behöver e-legitimation

Du behöver e-legitimation för att kunna logga in på e-tjänsten. Om du inte redan har en e-legitimation ska du kontakta din bank så hjälper de dig. Det kan ta några dagar, så ansök om e-legitimation redan nu.

Så här gör du ditt val till förskoleklass

Ansöka till skola med högre årskurs

Om ditt barn börjar en högre årskurs som innebär byte av skola kommer eleven automatiskt att placeras på den kommunala skola som finns i ert geografiska område.

Om du vill göra en aktivt ansökan till en annan skola, kommunal eller fristående, utanför det område ditt barn tillhör, ska du ansöka via blanketten

"Anmälan till/byte av kommunal grundskola"..

Flytta till Umeå eller byta kommunal skola i Umeå?

För dig som vill söka till en kommunal skola i Umeå eller byta kommunal skola ska fylla i blanketten "Anmälan till/byte av kommunal grundskola". Söker du fristående skola, vänd dig till aktuell skola direkt.

Byte av skola sker i mån av plats, och beslutas av rektor på mottagande skola. Planeringen för klassammansättningar startar under mars månad inför höstterminen, därför är det viktigt att du som förälder endast tackar JA till en skola.

Ansökan till fristående skolor

Om du vill ansöka till en fristående skola, måste du ändå göra en aktiv ansökan här. Då registreras din ansökan i kommunens register. Ta också kontakt med skolan ifråga eftersom många av de fristående skolorna har en egen kö.

Om ditt barn saknar skolplats

Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet. (??)

Följ Ara och Elliot en dag i förskoleklass och på fritids:

Stöd och hjälp

Vi erbjuder stöd och hjälp att ansöka om plats i förskoleklass via via e-tjänst.

Läs mer om tid och plats (länk) 

Mer information

Öppet hus och informationskvällar

Urvalskriterier

Närhetsprincipen

Besked om placering

Om du inte väljer

Byta skola eller överklaga placeringKontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.