Ansökan och antagning

  • Ordinarie valperiod 13 januari - 10 februari 2014.
  • Omvalsperiod 11 april - 5 maj 2014.
  • Den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen påbörjas i augusti 2014.

Obs! Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, t ex till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Gymnasieantagningen i Västerbottens län

Tel: 0933-140 00 (växel) fråga efter Lennart Tafvelin, Helena Sandström eller Maria Höglund.

Mejl: gymnasieantagningen@vindeln.se

Adress: Gymnasieantagningen i Västerbottens län, 922 81 Vindeln

Sidan uppdaterad 2013-11-01 av Andreas Moberg Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!