Startsida Umeå kommun

Val och antagning

  • Ordinarie valperiod 12 januari – 11 februari 2016.
  • Omvalsperiod 14 april – 3 maj 2016.
  • Den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen påbörjas i augusti 2016.

Obs! Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, t ex till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Gymnasieantagningen i Västerbottens län
0933-140 00 (växel)
gymnasieantagningen@vindeln.se

Gymnasieantagningen i Västerbottens län
922 81 Vindeln

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.