Startsida Umeå kommun

Att söka stipendier

Ett stipendium är ett ekonomisk bidrag där pengarna kommer från donationer eller särskilda anslag. För att komma ifråga för ett stipendium måste man ansöka om det. Man söker direkt till den som sköter om stipendiet. Det kan till exempel vara en förening, en stiftelse, en bank, ett advokatkontor eller en privatperson. En del stipendier kan alla söka men de flesta kan bara sökas av dem som uppfyller speciella villkor eller krav.

Information om stipendier finns hos församlingar, skolor, kommuner och länsstyrelser. På biblioteket finns ofta stipendiehandböcker. Det finns även ett antal stipendiekonsulter som ger dig förslag på lämpliga stipendier att söka mot en avgift.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.